Pianobasert læringsportal
for barneskolen

Bli medlemsskole

Gjennom nivådelte, intuitive videoer engasjeres og

 motiveres elevene til samspill, læring og mestring.